FEMdatan ohjelmistotuotteet

Näiltä sivuilta löydät lyhyet esittelyt ohjelmistotuotteistamme. Lisää tietoa löydät kotisivuiltamme tai ottamalla yhteyttä!

FINNSAP -ohjelmisto
FINNGEN -mallintaja
FINNDRAW -jälkikäsittelijä
Putkistojen analyysiohjelmisto
Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat
Yleistä ohjelmista

FINNSAP -ohjelmisto

FINNSAP on yleinen FEM -lujuuslaskentaohjelmisto koneenrakennuksen, teräsrakentamisen, laitossuunnittelun ja rakennusalan sovellutuksiin. Ohjelmistoa voidaan käyttää mm. seuraavan tyyppisten rakenteiden analysointiin: ristikko-, palkki- ja kehärakenteet, putkistot, pyörähdyssymmetriset paksut kuoret, levy- ja laattarakenteet sekä 3-ulotteiset ohuet kuoret ja solidit. Sivun alkuun.

FINNGEN -mallintaja

FINNGEN on vuorovaikutteinen FEM -mallintajaohjelma, jolla voidaan luoda rakenteen geometria ja elementtimalli sekä antaa laskennan tarvitsemat reunaehto-, kuormitus-, materiaali- ja muut ominaisuustiedot. Sivun alkuun.

FINNDRAW -jälkikäsittelijä

FINNDRAW on vuorovaikutteinen graafinen FEM tulosten jälkikäsittelyohjelma.
Ohjelmassa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) ja 3D grafiikka. Sivun alkuun.

Putkistojen analyysiohjelmisto FPIPE

FPIPE on putkistojen joustavuus- ja jännitysanalyysiohjelma, jolla voidaan suorittaa jännitysanalyysi EN 13480-3, ASME, SFS ja RN -normien mukaan.

Laskentatapauksina voivat olla mm. statiikka, ominaisvärähtelyt, pakkovärähtelyt ja maanjäristysanalyysi.
Putkistomalleja geometria- ja ominaisuustietoineen voidaan siirtää laitossuunnittelun CAD järjestelmistä (Cadmatic, PDS, PDMS, Plant 3D, Smartplant, Vertex) Finngen -mallinnusohjelmaan. Sivun alkuun.

Paineastia- ja säiliörakenteiden erikoisohjelmat

AXSHELL on ohutseinäisten pyörähdyskuorten FEM lujuuslaskentaohjelma teräs- ja betonisiilojen, massatornien, säiliöiden ja paineastiarakenteiden jännitysanalyysiin. Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen. Ohjelmassa on valmiiksi kehitetyt tuulenpaine- ja siilokuormat.

FINNFEM on paksuseinäisten pyörähdyskappaleiden ja tasomallien FEM -lujuuslaskentaohjelmisto. Kuormitus voi olla ei-pyörähdyssymmetrinen. Voidaan ratkaista myös lämpötilajakautumia stationäärisissä ja transienteissa tapauksissa. Sivun alkuun.

Yleistä ohjelmista

Ohjelmien käyttöympäristö

Ohjelmia voidaan käyttää kaikissa MS Windows -ympäristöissä: Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 ja Windows 10.

Finngen ja Finndraw -ohjelmissa on graafinen Windows -käyttöliittymä (GUI) sekä 3D grafiikka. Tulostukseen voidaan käyttää Windows tulostinpalveluja sekä tuottaa sähköisiin dokumentteihin liitettäviä kuvia. Käyttöohjeet ovat selattavissa suoraan Finngen ja Finndraw -ohjelmista Windows help -muodossa.

Ohjelmien käyttökieli
Vuorovaikutteisten ohjelmien kieli on valinnan mukaan suomi tai englanti.
Ohjelmiin on saatavissa suomenkieliset ja englanninkieliset käsikirjat.

Ohjelmien tukipalvelut
FEMdata hoitaa ohjelmistotuen ja järjestää käyttökoulutusta.

FEM laskentapalvelut
FEM lujuuslaskentatehtäviä hoidetaan pitkällä kokemuksella.

Sivun alkuun.